Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

Politika zasebnosti

V podjetju TRAMONTANA Janko Urbanc s.p. se zavedamo pomembnosti pravice do zasebnosti. S podatki posameznikov zato ravnamo skrbno in odgovorno, pri obdelavi pa spoštujemo določila evropske Uredbe na področju varstva osebnih podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov. Vprašanja v zvezi z obdelovanjem podatkov nam lahko posredujete na elektronski naslov: info@tramontana-net.si.

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je TRAMONTANA Janko Urbanc s.p., Tesovnikova 88, 1000 Ljubljana. TRAMONTANA Janko Urbanc s.p. zagotavlja, da osebne podatke kupcev, uporabnikov spletne strani tramontana-net.si in vse ostale podatke, zbrane v postopku obiska spletne strani, registracije ali spletnega nakupa ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki uporabnikov so zaupni.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ostalimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov. TRAMONTANA Janko Urbanc s.p., kot upravljavec vaših osebnih podatkov, nekatere osebne podatke obdeluje le na podlagi vaše predhodne privolitve, med tem ko je obdelava nekaterih osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, izpolnjevanje zakonskih obveznosti ali izkazan zakonit interes upravljavca. Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše podatke si lahko preberete v nadaljevanju:

Izvajanje pogodbe

V primeru, da ste naša stranka in pri nas opravite nakup ali za vas izvedemo kakšno drugo storitev, je posredovanje vaših podatkov pogodbena obveznost. Podatke bomo v tem primeru obdelovali le za namen izpolnjevanja pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe (npr. dostava blaga, izvedba naročila, komunikacija, povezana z nakupom…).

Zakonit interes

Nekatere vaše osebne podatke lahko obdelujemo na podlagi zakonitega interesa podjetja, kadar naši interesi prevladajo nad vašimi temeljnimi pravicami in svoboščinami. Na podlagi zakonitega interesa tako obdelujemo vaše podatke za namen razvoja in izboljšanja naših storitev, tehnično vzdrževanje spletnih strani, varovanja in zagotavljanja varnosti našega informacijskega sistema, zaupnih informacij, varnosti zaposlenih in premoženja družbe. Naš zakonit interes za obdelavo vaših podatkov je tudi obdelava podatkov z namenom preprečevanja goljufij in morebitnih kaznivih dejanj, reševanja morebitnih sporov in pritožb ter varovanja pravnih zahtevkov.

Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi zakonitega interesa obdelujemo v okviru vaših upravičenih pričakovanj, ki jih imate v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Soglasje

Če za obdelavo vaših podatkov nimamo druge ustrezne pravne podlage, moramo pred obdelavo podatkov za vsak posamezen namen pridobiti vaše soglasje. Tako na podlagi vašega soglasja vaše osebne podatke obdelujemo za namen neposrednega trženja, pri čemer lahko podano soglasje kadarkoli prekličete.

Zbiranje, uporaba in hramba osebnih podatkov

Skladno z načelom sorazmernosti, o vas zbiramo samo tiste podatke, ki jih potrebujemo za dosego namena, ki ga z obdelavo zasledujemo. V katerih primerih obdelujemo vaše osebne podatke, katere podatke ter za kakšne namene si preberite v nadaljevanju.

 • Ob obisku spletne strani

Ob obisku spletne strani tramontana-net.si preko piškotkov obdelujemo nekatere vaše podatke (IP naslov, nastavitve brskalnika, vsebine, do katerih dostopate na spletni strani tramontana-net.si, datum dostopa in trajanje obiska) za nemoteno in pravilno delovanje spletne strani, izboljšanje izkustvene komponente spletne strani ter analize uporabnikov na spletnem mestu. S pomočjo piškotkov si spletna stran zapomni vaše preference in izkušnje, s čimer vam je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa bolj učinkovito in prijetno.

Podatki, ki jih obdelujemo, se obdelujejo na podlagi našega zakonitega interesa ali vašega soglasja, če ga podate. Nastavitev piškotkov lahko ob vsakem obisku spremenite na tej povezavi, kjer si lahko ogledate tudi roke hrambe posameznih piškotkov.

 • Ob registraciji na našo spletno stran

V primeru, da želite postati registrirani uporabnik naše spletne strani, nam morate posredovati naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, geslo in ponovitev gesla. V primeru, da nam podatkov ne posredujete, ne morete ustvariti računa in postati registrirani uporabnik. Kot registrirani uporabnik lahko nakupe opravite hitreje in brez vsakokratnega posredovanja vaših osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za izvedbo nakupa. V primeru, da opravite nakup kot registrirani uporabnik, lahko spremljate pretekle nakupe v naši spletni trgovini.

Ob registraciji na spletni strani tramontana-net.si upravljavec, poleg podatkov, ki jih posredujete v registracijskem obrazcu obdeluje tudi podatke o datumu registracije, datumu zadnjega obiska, v primeru spletnega nakupa pa tudi podatke o nakupih, mnenjih če jih podate ter željah, če na seznam želja vnesete kakšen izdelek.

Vaši osebni podatki se obdelujejo le za namen vodenja vašega uporabniškega profila.

 • Ob spletnem nakupu

Pri spletnem nakupu se za potrebe izvedbe naročila o vas obdelujejo naslednji osebni podatki:

  • elektronski naslov,
  • ime,
  • priimek,
  • naslov,
  • mesto,
  • poštna številka,
  • država,
  • kontaktni telefon,
  • kupljeni artikel in znesek,
  • skupni znesek naročila,
  • način dostave,
  • način plačila.

Zagotovitev podatkov je pogodbena obveznost, podatki pa se obdelujejo za namen obdelave vašega naročila: dokončanje in potrditev naročila, priprava izdelka, dostava izdelka, reševanje reklamacij in druga, z nakupom povezana komunikacija. V primeru, da podatkov ne zagotovite, ne moremo izpolniti obveznosti, ki izhajajo iz naročila.

Do nekaterih vaših osebnih podatkov, ki jih posredujete pri spletnem nakupu lahko dostopajo tudi tretje osebe:

Če pri nakupu kot način dostave izberete »prevoz do naslova« ali »prevoz do naslova z vnosom«, bomo vaše podatke, ki so potrebni za dostavo, posredovali poslovnim partnerjem, ki bodo v našem imenu dostavili blago.

Če pri spletnem nakupu izberete plačilo preko plačilne kartice, boste preusmerjeni na spletno stran upravitelja plačilnih sistemov za zagotavljanje plačil, ki so samostojni upravljavci podatkov, ki jih posredujete za namen izvedbe plačila. Do podatkov, ki jih posredujete zaradi izvedbe plačila, podjetje TRAMONTANA Janko Urbanc s.p. ne dostopa.

 • Ob podaji zahtevka za reklamacijo

V primeru, da uveljavljate reklamacijo kupljenega artikla, obdelujemo naslednje podatke:

  • Ime in priimek,
  • Naslov bivališča,
  • Elektronski naslov,
  • Telefonska številka,
  • Super jamstvo da/ne
  • Razlog za reklamacijo,
  • Poslovalnica, v kateri je bil kupljen artikel,
  • Oddelek, na katerem je bil kupljen artikel,
  • Številka komitenta (neobvezno)
  • Številka računa – dobavnice,
  • Številka artikla,
  • Embalaža da/ne,
  • Uporabljen/neuporabljen izdelek.

Navedene osebne podatke potrebujemo in obdelujemo zgolj za namen reševanja reklamacije in komunikacijo z vami. V tem primeru se lahko vaši podatki posredujejo tudi serviserjem ali proizvajalcem konkretnega artikla.

Čas hrambe podatkov

Vaše osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega se podatki obdelujejo. Po poteku tega časa vaše podatke zbrišemo, uničimo, blokiramo ali anonimiziramo.

V določenih primerih čas hrambe podatkov določa zakonodaja, zato se podatki hranijo tako dolgo, kolikor je to potrebno zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti.

V primeru, da se vaši podatki obdelujejo za namen izvajanja pogodbe, se podatki hranijo ves čas trajanja pogodbenega razmerja ter na podlagi zakonitega interesa še toliko časa, kolikor je mogoče uveljavljati morebitne pravne zahtevke iz naslova pogodbe.

Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica vašega soglasja oziroma do vaše zahteve za izbris podatkov.

Iznos podatkov v tretje države

Razen v primeru, če se prijavite na e-novice, se vaši podatki obdelujejo le na območju znotraj Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora in se ne posredujejo v tretje države.

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, izbrisa, omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov ter pravico do ugovora. Zahtevo za uveljavljanje omenjenih pravic lahko posredujete na elektronski naslov info@tramontana-net.si.

Kadar osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve imate tudi pravico, da kadarkoli začasno ali trajno prekličete svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica.

 • Pravica do dostopa do podatkov

V okviru pravice do dostopa imate pravico od nas dobiti potrditev ali obdelujemo vaše osebne podatke, zahtevati dostop do podatkov, ki jih o vas obdelujemo in dobiti informacije o tem za katere namene se podatki obdelujejo, katere vrste osebnih podatkov, kdo so morebitni uporabniki, koliko časa jih hranimo, v primeru, da smo podatke dobili od druge osebe, tudi podatek o viru podatkov, ter podatek o avtomatiziranemu sprejemanju odločitev.

 • Pravica do popravka

V primeru, da so podatki, ki jih o vas obdelujemo, netočni ali nepopolni, imate pravico zahtevati popravek oziroma dopolnitev podatkov.

 • Pravica do izbrisa

V določenih primerih imate pravico doseči, da zbrišemo vaše podatke. To lahko dosežete v naslednjih primerih:

  • Kadar podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani.
  • Kadar prekličete privolitev v obdelavo podatkov in za obdelavo podatkov ne obstaja nobena druga pravna podlaga.
  • Kadar ste uveljavili pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi zakonitega interesa.
  • V primeru nezakonite obdelave osebnih podatkov.
 • Pravica do omejitve obdelave

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate tudi pravico, da zahtevate omejitev obdelave osebnih podatkov, v okviru katere začasno prenehamo z obdelavo vaših osebnih podatkov če:

  • Oporekate točnosti podatkov.
  • Je obdelava nezakonita ter namesto izbrisa podatkov zahtevate omejitev uporabe podatkov.
  • Podatkov za namene obdelave več ne potrebujemo, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
  • Ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo podatkov.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov

Kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi soglasja ali pogodbe z avtomatiziranimi sredstvi imate pravico, da prejmete svoje osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter jih posredujete drugemu upravljavcu.

 • Pravica do pritožbe

Če menite, da z obdelavo osebnih podatkov kršimo določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti tudi pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu na naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

 • Avtomatizirano sprejemanje odločitev in profiliranje

Vaši osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev, prav tako pa tudi niso predmet oblikovanja profilov.

 • Drugi uporabniki osebnih podatkov

V določenih primerih in izključno ob izkazani ustrezni pravni podlagi, se lahko vaši podatki razkrijejo tudi tretjim osebam.

Vaše osebne podatke lahko tako v primerih, ki so določeni s predpisi, posredujemo javnim organom, če je to potrebno za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali pa opravljanje njihovih uradnih dolžnosti, kot so policija, sodišče, davčni organi in drugi.

Za dosego zgoraj navedenih namenov obdelave podatkov so lahko vaši podatki razkriti tudi našim pogodbenim obdelovalcem, ki v našem imenu in pod našimi navodili obdelujejo vaše osebne podatke. To so npr. vzdrževalci programov in strežnikov ter ponudniki oblačnih storitev, kjer se hranijo vaši podatki, dostavljavci, ponudniki oglaševalskih storitev, itd.). Pogodbeni obdelovalci vaših osebnih podatkov ne bodo uporabljali za svoje namene ali jih brez našega soglasja posredovali tretjim osebam. Zagotavljamo vam, da v okviru obdelave osebnih podatkov sodelujemo izključno z zaupanja vrednimi partnerji, ki bodo vaše podatke obdelovali le z najvišjo stopnjo varnosti.

 • Viri pridobivanja osebnih podatkov

V večini primerov podatke, ki jih o vas obdelujemo, posredujete vi sami. V primeru, če pri spletni trgovini izberete kartični način plačila, nam ponudniki plačilnega sistema posredujejo podatek o tem, ali je bilo plačilo uspešno izvedeno, pri čemer nam ne razkrijejo vaše številke bančnega računa.