Aquatabs tablete za dezinfekcijo vode in površin 8,68g

Šifra: 2839

62,00 

Aquatabs tablete 8,68 g so namenjene razkuževanju večjih količin pitne vode, ki je mikrobiološko onesnažena. Učinkovite so proti vodnim bakterijam, virusom in cistam. Tablete Aquatabs 8,68 g so namenjene tudi razkuževanju površin v zdravstvu, veterini, šolah in v gospodinjstvih.

Na zalogi

Šifra: 2839 Kategorija:

Opis

Aquatabs tablete za dezinfekcijo vode in površin 8,68 g

Art.: 28-39

Država porekla: Irska

Aquatabs tablete za dezinfekcijo vode in delovnih površin 8,68 g. V pakiranju je 60 tablet.

Aquatabs tablete 8,68 g so namenjene razkuževanju večjih količin pitne vode, ki je mikrobiološko onesnažena. Učinkovite so proti vodnim bakterijam, virusom in cistam. Tablete Aquatabs 8,68 g so namenjene tudi razkuževanju površin v zdravstvu, veterini, šolah in v gospodinjstvih.

Razkužena voda je varna za pitje, umivanje zob, kuhanje in pranje sadja in zelenjave. Namenjena je individualni uporabi. Dezinficirano vodo je potrebno uporabiti v 7 dneh, če se hrani v zaprti posodi.

Aquatabs tablete 8,68 g se lahko uporabljajo tudi na plovilih in kampiranju za dezinfekcijo vode v tankih za vodo. Namenjene so splošnemu uporabniku. Tablete vode ne obarvajo in voda nima neprijetnega okusa. Ne vsebuje joda, je varna za uporabo in je v stabilni obliki ter zapakirana v varno embalažo.

Če se dezinficirana voda iz tanka redno uporablja, je potrebno nadzirati nivo klora, da je dezinficirana voda  varna za uporabo. Nivo klora lahko nadziramo z reagentnimi trakovi za merjenje vsebnosti klora in pH vrednosti v vodi.

Tretirana voda se ne sme hraniti na direktnem soncu in v odprti posodi; v nasprotnem primeru je potrebno vodo tretirati vsak dan in preverjati klor in pH vrednost.

Tablete Aquatabs lahko uporabljamo tudi za razkuževanje delovnih površin.

Navodilo za uporabo: Dodajte ustrezno število tablet in vodo dobro premešajte. V kolikor je vhodna voda motna oziroma onesnažena s sedimenti, jo predhodno prefiltriramo preko goste tkanine. Voda je uporabna za pitje po 30 minutah. Tako pripravljena voda ostane uporabna najmanj dva tedna.

Aquatabs tablete 8,68 g – dezinfekcija pitne vode – potrebno število tablet

Količina vode (l)Manj onesnažena voda*Bolj onesnažena voda**
10001/21
200012
400024
600036
800048

* – vodovod, izviri, vodnjaki, vrtine,    ** – površinske vode

Aquatabs tablete 8,68 g – dezinfekcija površin in predmetov – potrebno število tablet

 NamenKoličina vode (l)Število tablet
Dezinfekcija cevi in tankov*1001
100010
 Gospodinjstvo – površine501
1002
2004
 Zdravstvo – površine251
502
1004
 Zdravstvo – sterilno – instrumenti51
 Zdravstvo – sterilno –  površine51

 

Vsaka tableta vsebuje 8,68g troklozen natrija.     Vsebuje aktivno snov: troklozen natrij 485g/kg

Pred uporabo preberite priložena navodila. Biocide uporabljajte varno in v skladu z navodili za uporabo.

Video predstavitve:

 

 

 

Pozor. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. V stiku s kislinami se sprošča strupen plin. Vsebuje: troclosene sodium

Ne vdihavati prahu/dima. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE /zdravnika.

Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanih prostorih. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti zaklenjeno. Prestreči razlito tekočino. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi

Navodilo za uporabo: Dodajte ustrezno število tablet in vodo dobro premešajte. V kolikor je vhodna voda motna oziroma onesnažena s sedimenti, jo predhodno prefiltriramo preko goste tkanine. Voda je uporabna za pitje po 30 minutah. Tako pripravljena voda ostane uporabna najmanj dva tedna.

Aquatabs tablete 8,68 g – dezinfekcija pitne vode – potrebno število tablet

Količina vode (l)Manj onesnažena

voda*

Bolj onesnažena voda**
10001/21
200012
400024
600036
800048

* – vodovod, izviri, vodnjaki, vrtine,    ** – površinske vode

Aquatabs tablete 8,68 g – dezinfekcija površin in predmetov – potrebno število tablet

 NamenKoličina vode (l)Število tablet
 Dezinfekcija cevi in tankov*1001
100010
 Gospodinjstvo – površine501
1002
2004
 Zdravstvo – površine251
502
1004
 Zdravstvo – sterilno – instrumenti51
 Zdravstvo – sterilno –  površine51

 

Tretirana voda se ne sme hraniti na soncu in v odprtih posodah; v nasprotnem primeru je potrebno vodo vsakodnevno tretirati in preverjati vsebnost prostega klora in pH vrednost.

Shranjevanje: Hranite le v originalni posodi, na suhem in hladnem mestu, kjer temperature ne presegajo 25oC. Posode naj bodo tesno zaprte in hranjene ločeno od nezdružljivih materialov. Shranjujte ločeno od vode.

Odstranjevanje: Tablete, ki jim je je potekel rok uporabnosti in kontaminirano embalažo oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Rok uporabe in serijska številka: odtisnjena na embalaži.

Proizvajalec: Medentech Head Quarters, Clonard Road, Wexford, Ireland, Tel: +353 53 9117900

Prodajalec:  Trgovina Tramontana Line,  Tesovnikova 88, Ljubljana, Tel: 01 568 37 32