Aquatabs tablete za dezinfekcijo vode in površin 167 mg

8,00 

Aquatabs tablete so namenjene razkuževanju pitne vode, ko je voda mikrobiološko onesnažena. Učinkovite so proti vodnim bakterijam, virusom in cistam. Tablete Aquatabs so namenjene tudi razkuževanju površin v zdravstvu, veterini, šolah in v gospodinjstvih.

Na zalogi

Šifra: 2838 Kategorija:

Opis

Aquatabs tablete za dezinfekcijo vode in površin 167 mg

Namen uporabe:

Aquatabs tablete so namenjene razkuževanju pitne vode, ko je pitna voda biološko onesnažena ter za dezinfekcijo delovnih površin. Učinkovite so proti cistam, bakterijam in virusom, zato je voda varna za pitje, umivanje zob, kuhanje in pranje sadja in zelenjave. Namenjena je individualni uporabi. Tako dezinficirano vodo je potrebno uporabiti v 7 dneh, če se  hrani v zaprti posodi.

Aquatabs tablete se lahko uporabljajo na plovilih, kampiranju in potovanjih. Namenjene so splošnemu uporabniku. Tablete vode ne obarvajo in  voda nima neprijetnega okusa. Ne vsebuje joda, je varna za uporabo in je v stabilni obliki ter zapakirana v varno embalažo.

Če se dezinficirana voda uporablja redno iz posode, je potrebno nadzirati nivo klora, da je dezinficirana voda še vedno varna za uporabo.  Nivo klora se nadzira z reagentnimi trakovi za merjenje vsebnosti klora in pH vrednosti v vodi.

Tretirana voda se ne sme hraniti na direktnem soncu in v odprti posodi v nasprotnem primeru je potrebno vodo tretirati vsak dan in preverjati klor in pH vrednost.

Tablete Aquatabs lahko uporabljamo tudi za razkuževanje delovnih površin.

 

Pakiranje:

V kompletu je 5 ploščic, vsaka vsebuje 10 tablet, skupno torej 50 tablet.

Ena tableta vsebuje  167 mg aktivne snovi troklozen natrija na tableto.

 

Navodilo za uporabo:

Dodajte ustrezno število tablet in vodo dobro premešajte. V kolikor je vhodna voda motna oziroma onesnažena s sedimenti, jo predhodno prefiltriramo preko goste tkanine. Voda je uporabna za pitje po 30 minutah. Tako pripravljena voda ostane uporabna najmanj dva tedna.

 

Aquatabs 167 mg – dezinfekcija pitne vode – potrebno število tablet

NAMENKOLIČINA VODE (l)MANJ ONESNAŽENA VODA*BOLJ ONESNAŽENA VODA**
Pitna voda4012
8024
16048
240612
320816

* – vodovod, izviri, vodnjaki, vrtine,    ** – površinske vode

Dezinfekcija površin in predmetov

– potrebno število tablet

NAMENKOLIČINA VODE (l)ŠTEVILO TABLET
Dezinfekcija cevi in tankov105
2010
Gospodinjstvo – površine11
22
55
Zdravstvo – površine12
24
510
Zdravstvo – sterilno – instrumenti110
Zdravstvo – sterilno – površine110

Pred uporabo preberite priložena navodila. Biocide uporabljajte varno in v skladu z navodili za uporabo.

Biocide uporabljajte varno in v skladu z navodili za uporabo.

 

Video predstavitve:

 

 

Pozor!

Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. V stiku s kislinami se sprošča strupen plin. Vsebuje: troclosene sodium. Ne vdihavati prahu/dima. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. Prestreči razlito tekočino. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi. Vsebuje aktivno snov: troklozen natrij 485g/kg

Proizvajalec: Medentech Head Quarters, Clonard Road, Wexford, Ireland

Priglasitelj:  Trgovina Tramontana Line, Tesovnikova 88, Ljubljana, Tel: 01 568 37 32

 

 

Država porekla: Irska

Sama tableta ni za uživanje!

Navodilo za uporabo: Dodajte ustrezno število tablet in vodo dobro premešajte. V kolikor je vhodna voda motna oziroma onesnažena s sedimenti, jo predhodno prefiltriramo preko goste tkanine. Voda je uporabna za pitje po 30 minutah. Tako pripravljena voda ostane uporabna najmanj dva tedna.

Dodatna opozorila:

– vodo, dezinficirano s tableto Aquatabs uživajte le, kadar drugega vira pitne vode ni in ne več kot 90 dni na leto.

– priporočamo, da se tako dezinficirana voda ne uporablja za pripravo pijač za otroke mlajše od enega leta starosti.

– voda naj se le enkrat dezinficira s tableto Aquatabs.

Navodilo za uporabo za pripravo pitne vode: V vodi raztopite potrebno število tablet (po priloženi razpredelnici).  Rahlo premešajte. Voda je pripravljena za pitje po 30 minutah. Ne jejte Aquatabs tablet! Aquatabs tablete dodajajte le vodi brez mehanskih nečistoč. Če je voda temna ali motna, jo je potrebno najprej prefiltrirati skozi krpo, da  postane kolikor toliko bistra.

Navodilo za uporabo za dezinficiranje sadja in zelenjave:

Odstranite čim več umazanije, odmrlih ali poškodovanih listov/stebel in tujkov z zelenjave in sadja (s čopičem ali sperite s pitno vodo in/ali majhno količino okolju prijaznega detergenta, kjer je to primerno)
Pripravite primerno količino klorove raztopine v čisto posodo z dodajanjem ustrezne količine Aquatabs tablete– glej spodnjo tabelo. Če je možno, naj bo temperatura vode za splakovanje višja od temperature svežih izdelkov  (idealno je 10oC višja temperatura). Priporočamo 50ppm raztopino t.j. raztopite 1 tableto v 2 litrih vode.
Po 30 minutah dodajte zelenjavo ali sadje v klorovo raztopino in stresajte najmanj 30 sekund. Prepričajte se, da je ujet zrak v cvetači ali brokoliju odstranjen. Namakajte 5-15 minut.
Odstranite pridelke iz klorove raztopine in jih dobro sperite s pitno ali prečiščeno vodo. Otresite čim več vode s pridelkov. Če je mogoče zavrtite ali tresite do suhega. Pridelke lahko takoj pojeste ali pa jih pospravite  v tesno zaprte plastične vrečke za shranjevanje ali podobne zrakotesne posode. Shranite jih v hladilnik (4o-8oC) samo za krajši čas. Klorova raztopina po čiščenju ni uporabna, ker je onesnažena.
Ko vzamete pridelke iz vrečke ali posode, jih je potrebno tik pred uporabo sprati s pitno vodo.

POZOR:

Klorove raztopine so po naravi zelo jedke in se jih ne sme uporabljati na površinah, ki lahko rjavijo. Poleg tega klorove raztopine dražijo kožo in hlapi dražijo dihala. Če imate občutljivo kožo, uporabljajte rokavice ali pripomočke za čim manjši stik s klorovo raztopino.

Navodila za dezinficiranje površin (materialov, opreme, pohištva, posode, posode za hrano, kozarcev, krožnikov,  jedilnega pribora) : Za dezinfekcijo površine je potrebna 200ppm raztopina. Za dezinficiranje vode za površinsko dezinfekcijo dodajte 1 tableto v 500 ml vode, da se tableta raztopi. Po 30 minutah pomočite krpo ali gobico v pripravljeno raztopino in obrišite površino oz. operite posodo kot običajno. Pred dezinfekcijo je potrebno vsaj grobo očistiti površino. Pustimo, da se posuši in ne spiramo. Pranje posode: Potopite posodo (krožnike, kozarce, jedilni pribor ipd.) v pripravljeno raztopino in dodajte čistilo za posodo. Nato s čisto dezinficirano vodo sperite posodo in pustite, da se posoda posuši.

Navodila za uporabo na jadrnicah, ladjah: v kolikor želite dezinficirati vodo v rezervoarju vrzite v rezervoar z vodo toliko tabletk kot imate vode v razmerju 1 tableta Aquatabs 167 mg na 20 litrov vode. Voda je pripravljena za pitje po 30 minutah. Če je rezervoar z vodo zaprt in ni pod direktnim sončnim sevanjem bo voda ostala pitna vsaj 2 tedna. Voda, ki je shranjena v odprtih posodah ali na direktnem soncu se mora tretirati dnevno.

Prva pomoč:

Stik z očmi: Oči sprati s tekočo vodo tudi pod vekami in poiskati zdravniško pomoč. Vdihavanje: Ponesrečenca odvesti na svež zrak in takoj poiskati zdravniško pomoč.

Zaužitje: Nikoli ne dajte ničesar v usta nezavestni osebi. Ne izzovite bruhanja. Poškodovancu dajte piti vodo, je možno, tudi nekaj kozarcev mleka. Če pride do bruhanja spontano, držite dihalne poti odprte in mu dajte piti še več vode. V primeru zaužitja tablete poiščite zdravniško pomoč in pokažite etiketo ali embalažo.

Shranjevanje: Hranite le v originalni posodi, na suhem in hladnem mestu, kjer temperature ne presegajo 25oC. Posode naj bodo tesno zaprte in hranjene ločeno od nezdružljivih materialov. Shranjujte ločeno od vode.

Odstranjevanje: Tablete, ki jim je je potekel rok uporabnosti in kontaminirano embalažo oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Rok uporabe in serijska številka: odtisnjena na embalaži

Dodatne informacije

Teža0,00000000 kg
mg

8,5 mg, 167 mg