Filtri za izredne razmere

Brez vode ne moremo dolgo preživeti, zato je v izrednih razmerah oskrba z zdravo pitno vodo življenjskega pomena. Prekinitev oskrbe z vodo lahko pričakujemo v različnih izrednih situacijah:

– naravne nesreče: poplave, potresi …

– ekološke nesreče: razlitja kemikalij, onesnaženja vodovodnih sistemov s fekalijami,

– nemiri, vojne ipd.

Pametno je, da se na takšne primere pravočasno predhodno pripravimo. Z našimi filtri lahko brez prekuhavanja pridobimo zdravo pitno vodo tudi iz močno onesnaženih virov, kot so reke in potoki, jezera, mlake, deževnica ipd. O neverjetnih čistilnih sposobnostih naših filtrov se lahko prepričate na osnovi opravljenih testov ter certifikatov različnih neodvisnih laboratorijev.

Prikaz rezultata