Yachticon Diesel plus

Šifra: 1230

25,40 

Na zalogi

Šifra: 1230 Kategorija:

Opis

Artikel: 12-30                        Yachticon Diesel plus          

Proizvajalec: Yachticon        Država porekla: Nemčija

Dodatek k gorivu. Zaščiti filtre in šobe. Motor teče mehkeje, tišje in se manj izrabi. Preprečuje »trkanje« pri hladnem motorju. Primerno za vse dizelske motorje.

Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

 

NEVARNO. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Povzroča hudo draženje oči. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru. Vsebuje: 2-etilheksil nitrat, Ogljikovodiki, C10, aromati, <1% naftalen. Hraniti zunaj dosega otrok.. PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.  PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu odstranjevalcu  odpadkov.  Navodila za uporabo:  previdno odvijte pokrov. Z rahlim stiskom plastenke potisnite odgovarjajočo količino DIESEL PLUS v dozirno posodico (25 ml za 25l goriva). Popolnoma odprite pokrovček in pripravljeno tekočino vlijte v rezervoar z gorivom.                                                                                                                  Prodajalec: Trgovina Tramontana, Janko Urbanc s.p. Tesovnikova 88, Ljubljana , Tel: + 386 (0)1 568 37 32                                                                                   Proizvajalec: Yachticon A. Nagel GmbH, Hans-Böckler-Ring 33, 22851 Norderstedt, Nemčija, +49 40 511 37 80