Boracol – sredstvo za zaščito lesa (2.5 l)

59,50 

Na zalogi

Šifra: 2524 Kategorija: Oznake: , , , ,

Opis

Art.: 25-24         Boracol – sredstvo za zaščito lesa

Država porekla: Danska

Sredstvo za vzdrževanje tikovine Boracol®, ki je že dolgo uveljavljeno v svetu in ga priporoča tudi Halberg Rassy, je zdaj na voljo tudi v Sloveniji.

Med lastniki plovil je pogosta debata, kako najbolje poskrbeti za tikovo palubo, da bi ohranila svoj prvoten naraven izgled, da se na njej ne bi razrasle alge, plesen, da ne bi potemnela ali bi jo napadli zajedavci. Boracol®, izdelan na Danskem, je pravi odgovor na vsa ta vprašanja. Po svojem načinu delovanja je  Boracol® edinstveno sredstvo na tržišču, saj prodre v les in deluje globinsko. Ker se razširi po mokri strukturi lesa, prodre v tiste dele, kjer so aktivne uničevalne glive in tako les ozdravi od znotraj. Sredstvo uporabljamo tako za preventivo kot tudi za sanacijo že napadenih lesenih površin na plovilih in drugje, tudi na drugih vrstah lesa: terasah, vrtnem pohištvu, opažih, strešnih nosilcih, zidnih opornikiih ipd.
Boraco®l ima dolgotrajno delovanje, z enim nanosom letno poskrbimo za zdrav in lep les.

Za primer uporabe si oglejte video – kliknite tukaj

NAVODILA ZA UPORABO

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Vsebuje: kolofonija, bakrov pirition

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in milom. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Otrokom je potrebno preprečiti dostop, dokler tretirane površine niso suhe. Uporaba, vzdrževanje in popravila morajo potekati na zaprtem območju, na neprepustni trdni podlagi z ogrado ali na tleh, prekritih z neprepustnim materialom za preprečevanje izgube in zmanjšanje emisij v okolje, ter da se vse izgube ali odpadki, ki vsebujejo dibakrov oksid ter bakrov pirition, zbirajo za ponovno uporabo ali odstranitev.

Proizvajalec: KRS, Mandal Alle 9 A, 5500 Middelfart, Denmark, Tel: +45 7582 5033

Prodajalec: Trgovina TRAMONTANA, Janko Urbanc s.p., Tesovnikova 88, 1000 Ljubljana, Tel: + 386 (0)1 568 37 32

Dodatne informacije

Teža0,00000000 kg