Nautix PE epoksi primer 0,75 l bež

31,50 

Na zalogi

Šifra: 249 Kategorija:

Opis

Art.: 02-42        Nautix PE epoksi primer 0,75 l bež

Proizvajalec: Nautix        Država porekla: Francija

Dvokomponentni epoksi primer PE – za tanek, gladek in zelo trd nanos

Nautix PE epoksi primer je visokokakovosten dvokomponenten temeljni premaz, namenjen za učinkovito zaščito trupa in dober oprijem barve, še posebej antivegetativne barve. Premaz ima specifične tehnične lastnosti: zelo tanek in gladek nanos visoke trdote, ki je zelo odporen na odrgnine. Nanašanje je preprosto, zato je Nautix PE posebej prilagojen za zelo gladke nanose pod ali nad vodno linijo (poliester/kompoziti, aluminij, jeklo, les), še zlasti za regatna plovila.

PE je primeren tudi kot temeljni premaz za lak (L2, nad vodno linijo).

1 nanos Nautix PE: za boljši oprijem antivegetativne barve

2 nanosa Nautix PE: zaščita trupa pred odrgninami

3-5 nanosov Nautix PE: zaščita gelcoata

 

Podrobnejši podatki:

Pakiranje: 0,75 l

Barva: bež

Razmerje mešanja (volumen): 3 (osnova) : 1 (trdilec)

 

PE PRIMER EPOXY (OSNOVA)

NEVARNO. Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hude poškodbe oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv.

Vsebuje: reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko težo ≤ 700,  2-metilpropan-1-ol

Hraniti zunaj dosega otrok.     Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/ hlapov/razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in milom. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.     Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vsebnost HOS: max.410 g/l (v pripravljenem izdelku za uporabo)

Prodajalec: Trgovina Tramontana Janko Urbanc s.p., Tesovnikova 88, Ljubljana, tel: + 386 (0)1 568 37 32

Proizvajalec: NAUTIX, PA Les 5 Chemins, 24 rue Nicolas Appert, 56520.Guidel.FRANCE, tel: +33 (0)2 97 65 32 69    

 

 

TRDILEC ZA EPOXY PRIMER PE (HARDENER FOR PE)

POZOR. Vnetljiva tekočina in hlapi.   Povzroča draženje kože. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Vsebuje: ksilen. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vsebnost HOS: max.410 g/l (v pripravljenem izdelku za uporabo)

Prodajalec: Trgovina Tramontana Janko Urbanc s.p., Tesovnikova 88, Ljubljana, tel: + 386 (0)1 568 37 32

Proizvajalec: NAUTIX, PA Les 5 Chemins, 24 rue Nicolas Appert, 56520.Guidel.FRANCE, tel: +33 (0)2 97 65 32 69    

 

 

Dodatne informacije

Teža0,00000000 kg

Manufacturer info