Nautix Grip

Šifra:

Šifra: Ni na voljo Kategorija: Oznake: , , , , ,

Opis

NAUTIX GRIP –  prozoren dvokomponenten protizdrsni premaz

Država porekla: Francija

NAUTIX GRIP je 2-komponenten brezbarven protizdrsen premaz, ki nudi zanesljiv oprijem koraka na palubi, v notranjosti plovil in na ladijskem mostičku. Premaz je primeren tudi za deske za surfanje.

Nautix Grip je izdelan iz visokokakovostnih sestavin, ki zagotavljajo visoko trdoto in odpornost na obrabo in kemikalije. Če je potrebno, lahko premaz obarvamo z Nautix lakom.

 • Nanašanje
  • končni uporabniki: valjček
  • profesionalci: valjček/pištola
 • Pakiranje
  • 0.5 kg
  • 3 kg
 • Barva: brezbarven/transparenten
 • Razmerje mešanja (volumen): 3 osnova / 1 trdilec
 • Redčilo/Čistilo: DP
 • Podlage:
  • GRP
  • les
  • kovina
  • plexi steklo
Tehnični list je na voljo TUKAJ.
Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
Vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Vsebuje: kolofonija, bakrov pirition.
Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in milom. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Otrokom je potrebno preprečiti dostop, dokler tretirane površine niso suhe. Uporaba, vzdrževanje in popravila morajo potekati na zaprtem območju, na neprepustni trdni podlagi z ogrado ali na tleh, prekritih z neprepustnim materialom za preprečevanje izgube in zmanjšanje emisij v okolje, ter da se vse izgube ali odpadki, ki vsebujejo dibakrov oksid ter bakrov pirition, zbirajo za ponovno uporabo ali odstranitev.
Proizvajalec: NAUTIX, PA Les 5 Chemins, 24 rue Nicolas Appert, FR – 56520 Guidel, Tel: +33 (0)2 97 65 32 69.
Prodajalec: TRAMONTANA LINE, Tesovnikova 88, 1000 Ljubljana, Tel: + 386 (0)1 568 37 32

Manufacturer info