Nautix A4 antivegetativna barva 2,5 l – trda matrica

Šifra: Ni na voljo Kategorija:

Opis

ANITIFOULING A4 FORMULA+  – antivegetativni premaz

Vrhunska antivegetativna barva s trdo osnovo, primerna za vse vrste plovil. Z enim litrom pokrijemo 12,5 m2, priporočamo dva nanosa barve. Razmik med posameznimi nanosi 3 ure.

Vsebina: 2,5 L

Vsebuje aktivne snovi: Bakrov pirition  26,19 g/kg, dibakrov oksid 320,10g/kg. Samo za poklicno uporabo.

Za vse vrste plovil.- Trda matrica. Pred uporabo preberite priložena navodila.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Vsebuje: kolofonija, bakrov pirition

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in milom. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Otrokom je potrebno preprečiti dostop, dokler tretirane površine niso suhe. Uporaba, vzdrževanje in popravila morajo potekati na zaprtem območju, na neprepustni trdni podlagi z ogrado ali na tleh, prekritih z neprepustnim materialom za preprečevanje izgube in zmanjšanje emisij v okolje, ter da se vse izgube ali odpadki, ki vsebujejo dibakrov oksid ter bakrov pirition, zbirajo za ponovno uporabo ali odstranitev.  Proizvajalec: NAUTIX, PA Les 5 Chemins, 24 rue Nicolas Appert, FR – 56520 Guidel, Tel: +33 (0)2 97 65 32 69. Prodajalec: Trgovina TRAMONTANA, Janko Urbanc s.p., Tesovnikova 88, 1000 Ljubljana, Tel: + 386 (0)1 568 37 32

Dodatne informacije

Teža2,50000000 kg
Barva

, , , , ,