Nautix A3 YACHTING antivegetativna barva 2,5 l

Šifra:

Šifra: Ni na voljo Kategorija:

Opis

ANITIFOULING A3 YACHTING  – antivegetativni premaz

Francija

Samopolirna antivegetativna barva na osnovi bakra z odličnimi zaščitnimi lastnostmi. Za plovila s hitrostmi do 30 vozlov. Liter barve zadostuje za 8,5 m2, priporočamo dva premaza.

Vsebina: 2,5 L

Za plovila s hitrostmi do 30 vozlov. Pred uporabo preberite priložena navodila.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

ANTIVEGETACIJSKO SREDSTVO. Za splošno in profesionalno uporabo. Pred uporabo preberite etiketo in informacije, ki jih je določil proizvajalec (www.nautix.com). TEKOČI PRIPRAVEK. Aktivna snov (PT21): dibakrov oksid (CAS: 1317-39-1) 341,25 g/kg. Vsebuje tudi: solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska, kolofonija. NEVARNO. Vnetljiva tekočina in hlapi. Zdravju škodljivo pri zaužitju. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. POSEBNE NEVARNOSTI, POVEZANE S PRIPRAVKOM IN VARNOSTNA PRIPOROČILA: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.Proizvajalec: NAUTIX, PA Les 5 Chemins, 24 rue Nicolas Appert, FR – 56520 Guidel, Tel: +33 (0)2 97 65 32 69. Prodajalec: Trgovina TRAMONTANA, Janko Urbanc s.p., Tesovnikova 88, 1000 Ljubljana, Tel: + 386 (0)1 568 37 32