Yachticon Purysan ultra

Šifra: 1861

14,01 

Na zalogi

Šifra: 1861 Kategoriji: ,

Opis

Artikel: 18-61        Yachticon Purysan ultra          

Proizvajalec: Yachticon    Država porekla: Nemčija

Vsebina: 500 ml

Koncentrat za vse rezervoarje s črno vodo. Preprečuje nastanek neprijetnih vonjav in hitro razgrajuje izločke in toaletni papir. Vsebina plastenke zadošča za 500 l tekočine. Plastenka ne prepušča vonja. 

Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštvajte navodila za uporabo!

Nevarno. Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hude poškodbe oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu odstranjevalcu odpadkov. Vsebuje: Reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-4H-izotiazol-3-ona (EINECS 247-500-7) in 2-metil-2H- izotiazol-3-ona (EINECS 220-239-6) (3: 1), Izotridekanol, etoksiliran (> 7 – <15 EO), Metil salicilat, Pomarančevec, sladki, ekstrakti, Nitrometilidintrimetanol. Sestavine: 15% ali več, ampak manj kot 30% neionskih površinsko aktivnih snovi, LIMONEN, Methylisothiazolinon, Methylchloroisothiazolinon Prodajalec: Trgovina Tramontana, Janko Urbanc s.p. Tesovnikova 88, Ljubljana , Tel: + 386 (0)1 568 37 32                                                                               Proizvajalec: Yachticon A. Nagel GmbH, Hans-Böckler-Ring 33, 22851 Norderstedt, Nemčija, +49 40 511 37 80