Aquatabs tablete za dezinfekcijo vode 8,68g

Šifra: 2839

62,00 

Na zalogi

Šifra: 2839 Kategorija:

Opis

Aquatabs tablete za dezinfekcijo vode 8,68 g in razkuževanje površin

Art.: 28-39

Država porekla: Irska

Aquatabs tablete za dezinfekcijo vode in delovnih površin 8,68 g. V pakiranju je 60 tablet.

Dezinfekcijsko sredstvo širokega spektra delovanja za dezinficiranje vode v vodnih rezervoarjih, vodnjakih, ceveh, ki vodijo v rezervoarje z vodo, lovilcih meteornih voda. Dokazano hitra aktivnost proti širokemu spektru mikroorganizmov, vključno z bakterijami, virusi, mikobakterijami, sporami in glivami.

Tablete so namenjene razkuževanju biološko onesnažene pitne vode. Učinkovite so proti cistam (Giardia), bakterijam in virusom, tako da je voda varna za pitje, umivanje zob, kuhanje in pranje sadja ter zelenjave. Voda po tretiranju ostane uporabna najmanj dva tedna, če se hrani v zaprti posodi. Pri redni uporabi dezinficirane vode je potrebno nadzirati nivo klora z reagentnimi trakovi za merjenje vsebnosti klora in pH vrednosti v vodi.

Tretirana voda se ne sme hraniti na soncu in v odprtih posodah; v nasprotnem primeru je potrebno vodo vsakodnevno tretirati in preverjati vsebnost prostega klora in pH vrednost.

Navodilo za uporabo: Dodajte ustrezno število tablet in vodo dobro premešajte. V kolikor je vhodna voda motna oziroma onesnažena s sedimenti, jo predhodno prefiltriramo preko goste tkanine. Voda je uporabna za pitje po 30 minutah. Tako pripravljena voda ostane uporabna najmanj dva tedna.

Aquatabs tablete 8,68 g – dezinfekcija pitne vode – potrebno število tablet

Količina vode (l)Manj onesnažena voda*Bolj onesnažena voda**
10001/21
200012
400024
600036
800048

* – vodovod, izviri, vodnjaki, vrtine,    ** – površinske vode

Aquatabs tablete 8,68 g – dezinfekcija površin in predmetov – potrebno število tablet

 NamenKoličina vode (l)Število tablet
Dezinfekcija cevi in tankov*1001
100010
 Gospodinjstvo – površine501
1002
2004
 Zdravstvo – površine251
502
1004
 Zdravstvo – sterilno – instrumenti51
 Zdravstvo – sterilno –  površine51

 

Vsaka tableta vsebuje 8,68g troklozen natrija.     Vsebuje aktivno snov: troklozen natrij 485g/kg

Pred uporabo preberite priložena navodila. Biocide uporabljajte varno in v skladu z navodili za uporabo.

Pozor. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. V stiku s kislinami se sprošča strupen plin. Vsebuje: troclosene sodium

Ne vdihavati prahu/dima. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE /zdravnika.

Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanih prostorih. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti zaklenjeno. Prestreči razlito tekočino. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi

Navodilo za uporabo: Dodajte ustrezno število tablet in vodo dobro premešajte. V kolikor je vhodna voda motna oziroma onesnažena s sedimenti, jo predhodno prefiltriramo preko goste tkanine. Voda je uporabna za pitje po 30 minutah. Tako pripravljena voda ostane uporabna najmanj dva tedna.

Aquatabs tablete 8,68 g – dezinfekcija pitne vode – potrebno število tablet

Količina vode (l)Manj onesnažena

voda*

Bolj onesnažena voda**
10001/21
200012
400024
600036
800048

* – vodovod, izviri, vodnjaki, vrtine,    ** – površinske vode

Aquatabs tablete 8,68 g – dezinfekcija površin in predmetov – potrebno število tablet

 NamenKoličina vode (l)Število tablet
 Dezinfekcija cevi in tankov*1001
100010
 Gospodinjstvo – površine501
1002
2004
 Zdravstvo – površine251
502
1004
 Zdravstvo – sterilno – instrumenti51
 Zdravstvo – sterilno –  površine51

 

Tretirana voda se ne sme hraniti na soncu in v odprtih posodah; v nasprotnem primeru je potrebno vodo vsakodnevno tretirati in preverjati vsebnost prostega klora in pH vrednost.

Shranjevanje: Hranite le v originalni posodi, na suhem in hladnem mestu, kjer temperature ne presegajo 25oC. Posode naj bodo tesno zaprte in hranjene ločeno od nezdružljivih materialov. Shranjujte ločeno od vode.

Odstranjevanje: Tablete, ki jim je je potekel rok uporabnosti in kontaminirano embalažo oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Rok uporabe in serijska številka: odtisnjena na embalaži.

Proizvajalec: Medentech Head Quarters, Clonard Road, Wexford, Ireland, Tel: +353 53 9117900

Prodajalec:  Trgovina TRAMONTANA, Janko Urbanc s.p., Tesovnikova 88, Ljubljana, Tel: 01 568 37 32