Filtri za deževnico

Spodnja slika prikazuje običajno konfiguracijo sistema za čiščenje deževnice.

Na strešnem žlebu je montiran filter za deževnico. Njegova funkcija je čiščenje večjih mehanskih nečistoč, ki jih dež izpira s strehe.

Črpalka z ekspanzijsko posodo črpa vodo iz tanka v vodovodni sistem. Za črpalko oziroma ekspanzijsko posodo je montiran sedimentni filter, ki iz vode odstrani tudi fine mehanske nečistoče.

V kolikor je strešna voda bolj obremenjena z organsko nesnago, se v tanku lahko pokvari, pojavi se neugodni vonj. V takšnih primerih svetujemo dodatni ogljeni filter na osnovi bloka aktivnega oglja. Kombinacija sedimentnega in ogljenega filtra EntryPoint je na voljo v različnih velikostih S (Small), M (Medium), L (Large) ali XL (XLarge).

Če deževnico uporabljamo tudi za pitje, v končni stopnji svetujemo filtracijo z enim od filtrov za čiščenje pitne vode v kuhinji.

Prikaz vseh 2 rezultatov